Verdiepingscursus Differentiatie en maatwerk

Differentieren is ontwerpen en uitvoeren van onderwijs waarbij je actief rekening houdt met verschillen tussen studenten. Technologie geeft ons hiervoor goede mogelijkheden.

Lerenden verschillen in ingangsniveau, interesses en motivatie, aanleg en cognitieve mogelijkheden. Toch willen of moeten we meestal alle lerenden naar dezelfde eindstreep brengen.
Differentiëren is hierbij kunnen omgaan met verschillen tussen lerenden op een proactieve, positieve en planmatige manier, waarbij de verschillen verkleinen, gelijk blijven of vergroten, om te komen tot een verhoogde motivatie, welbevinden, leerwinst en/of leerefficiëntie.
Leertechnologie geeft ons hiervoor goede mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen van verschillende leerpaden en opslaan en monitoren van leerresultaten.

Inhoud

We gaan in deze cursus aan de slag op basis van het werk van een specialist op dit gebied, Dr. Carol Ann Tomlinson. Zij heeft een raamwerk voor differentiatie (‘Differentiated Instruction model’) opgesteld. Daarmee brengt zij de aspecten in beeld die bij differentiatie belangrijk zijn.

Differentiëren is een filosofie, een mindset. Zie de groep studenten die je lesgeeft als individuen. Tomlinson heeft het model gemaakt voor docenten die voor de klas staan. Wij vinden het echter ook zeer bruikbaar voor ontwerpen van blended leren. Veel aspecten zijn makkelijker te realiseren met hulp van technologie.

In deze cursus leer je:

  • je doelstelling voor differentiatie te verhelderen (wat wil je ermee bereiken?),
  • op welke aspecten van je onderwijs je kunt differentieren,
  • hoe je dat kunt aanpakken met leerdoelen, leeractiviteiten en inzet van toetsen en
  • hoe technologie je hierbij kan helpen.

De cursus betaat uit vier modules met online opdrachten, workshops en begeleiding en feedback.

  1. Start-up: jouw ingangssituatie, interesse en doelen
  2. Visie en model voor differentiatie en maatwerk
  3. Differentiatie in instructie, werkvormen en begeleiding
  4. Differentiatie met formatieve toetsing en learning analytics

Werkwijze

De cursus wordt aangeboden in de vorm van ‘blended learning’ in een groep van maximaal 10 deelnemers. Er zijn 3 face-to-face bijeenkomsten. Daartussenin staat het zelfstandig en samenwerkend online leren centraal staat. De rest van de cursus wordt online aangeboden. De groep wordt intensief begeleid door een ervaren trainer/onderwijsontwikkelaar.
In de training staat de onderwijssituatie van de deelnemers centraal. De eigen casus vormt het vertrekpunt. In de training is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het eigen maken van de ontwerpprincipes.

 

Voor wie is de training?

De training richt zich op docenten in het mbo of hbo, maar is ook geschikt voor beleidsmedewerkers en onderwijskundigen, werkzaam in het mbo of hbo. Deelnemers aan de training dienen gemiddeld ict-vaardig te zijn en te beschikken over een eigen device (laptop of tablet) met een snelle internetverbinding. Daarnaast is het van belang dat elke deelnemer een concrete casus meeneemt waaraan hij/zij kan werken.

Duur van de training

De doorlooptijd van de cursus is 10 weken. De studiebelasting is ongeveer 32 uur.

Kosten

€ 1250,= per persoon (btw-vrij). Bij meerdere deelnemers van één instelling kan een ‘in company’ prijs worden afgesproken.

Nazorg

Aan het einde van de training vindt er een eindevaluatie plaats. Deze wordt met de opdrachtgever besproken. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Registerleraar

Deze cursus zal ter validatie worden aangeboden bij Registerleraar.nl

Cursusgegevens


Duur
10 weken

Mogelijkheden:
Helemaal online met individuele begeleiding
Blended: online begeleiding en workshops
Maatwerk

Doelgroep:
Docenten MBO
Docenten HBO / WO
Beleidsmedewerkers

Inclusief:
Toegang tot rijke digitale leeromgeving
Individuele feedback

Resultaat:
Een concrete uitwerking voor differentiatie en maatwerk  voor eigen onderwijs