Cursus Designing Blended Learning

Goed onderwijs begint met een goed ontwerp. In 5 stappen werkt u met ons ontwerpmodel naar een goed blended ontwerp! Het model geeft een solide didactische basis aan uw blended leertraject.

Internettechnologie biedt nieuwe mogelijkheden om studenten te motiveren en het onderwijs effectiever en efficiënter te maken door onderdelen ervan online aan te bieden. Dat gaat echter niet vanzelf: goed onderwijs begint met een goed ontwerp. We gebruiken een doordacht ontwerpmodel dat ervoor zorgt dat goede didactiek de basis vormt van het ontwerp voor een blended learning leertraject.

Inhoud

De training bestaat uit zes modules:
Start-up
In deze module kijken we naar je eerste ideeën voor inzet van ict in het onderwijs en naar wat je ervaring tot nu toe is, zodat we daar goed op kunnen aansluiten.

Visie op leren
Op basis van een definitie en een visie op blended leren ga je na wat voor jouw onderwijs belangrijk is voor effectief leren en hoe ict het leren kan versterken en verrijken.

Ontwerpmodel
We gaan nu een start maken met het ontwerpen van je ‘blend’ aan de hand van het zogenaamde ‘diamantmodel’. Het diamantmodel hebben wij ontwikkeld op basis van de onderwijsdriehoek en onze visie op leren.

Storyboarden
Je gaat nu een gedetailleerde uitwerking maken van je ‘blend’. Hiervoor gebruik je een tijdlijn als handig hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van volgorde en inhoud van doceer- en leeractiviteiten.

Differentiëren
Differentiëren en motiveren zijn twee nauw met elkaar samenhangende elementen in didactiek. In deze module ga je nog eens kijken naar je ontwerp met een differentiatiebril op.

Eindopdracht
In de eindopdracht maak je een volledige uitwerking/blauwdruk van je onderwijstraject of cursus. Hierin pas je alles toe wat je in deze training hebt geleerd en wat relevant is voor jouw situatie.

Werkwijze

De cursus wordt aangeboden in de vorm van ‘blended learning’ in een groep van maximaal 10 deelnemers. Er zijn drie face-to-face bijeenkomsten. Daartussenin staat het zelfstandig en samenwerkend online leren centraal staat. De rest van de cursus wordt online aangeboden. De groep wordt intensief begeleid door een ervaren trainer/onderwijsontwikkelaar.
In de training staat de onderwijssituatie van de deelnemers centraal. De eigen casus vormt het vertrekpunt. In de training is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het eigen maken van de ontwerpprincipes.

 

Voor wie is de training?

De training richt zich op docenten in het mbo of hbo, maar is ook geschikt voor beleidsmedewerkers en onderwijskundigen, werkzaam in het mbo of hbo. Deelnemers aan de training dienen gemiddeld ict-vaardig te zijn en te beschikken over een eigen device (laptop of tablet) met een snelle internetverbinding. Daarnaast is het van belang dat elke deelnemer een concrete (her)ontwerpcasus meeneemt waaraan hij/zij kan werken.

Duur van de training

De doorlooptijd van de cursus is 10-12 weken. De cursus heeft 3 face-to-face bijeenkomsten met de groep en de trainer. De rest van de cursus wordt online aangeboden. De studiebelasting is ongeveer 30 uur (4 uur per module plus drie bijeenkomsten).

Kosten

€ 1450,= per persoon (btw-vrij). Bij meerdere deelnemers van één instelling kan een ‘in company’ prijs worden afgesproken.

Nazorg

Aan het einde van de training vindt er een eindevaluatie plaats. Deze wordt met de opdrachtgever besproken. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Registerleraar

Deze cursus zal ter validatie worden aangeboden bij Registerleraar.nl

Cursusgegevens


Duur
10 - 12 weken

Mogelijkheden:
Helemaal online met individuele begeleiding
Blended: online begeleiding en workshops
Maatwerk

Doelgroep:
Docenten MBO
Docenten HBO / WO
Beleidsmedewerkers

Inclusief:
Toegang tot rijke digitale leeromgeving
Individuele feedback

Resultaat:
Herontwerp van eigen onderwijs