Begeleiden van blended en online leren

Blended leren en online leren vragen ook om goede begeleiding. In deze cursus leert u hoe u op de juiste manier en met de juiste tools deze begeleiding kunt vormgeven.

Online leren en blended leren bieden nieuwe mogelijkheden om studenten te motiveren en het onderwijs beter en effectiever te maken. Dat gaat echter niet vanzelf: online leren en blended leren vragen ook om goede online begeleiding. In deze cursus leert u hoe u op de juiste manier en met de juiste tools deze begeleiding kunt vormgeven.

Inhoud

U leert de belangrijkste componenten en fasen van e-coaching bij online leren inzetten in uw eigen professionele handelen. U leert de sterke kanten, maar ook de beperkingen inschatten en daarmee de geschiktheid voor de eigen praktijk bepalen. U krijgt inzicht in de meest gangbare digitale tools en u bent in staat om de juiste tool in te zetten voor het beoogde leereffect.
De cursus bestaat uit zes modules waarin u kennismaakt met recente theoretische inzichten op het gebied van online begeleiding bij leren. De cursus is gebaseerd op het ‘teach what you preach’-principe: de deelnemers ondergaan hetzelfde leerproces als is beoogd voor de eigen studenten. Binnen het theoretisch kader zal de cursus vooral praktisch van aard zijn: deelnemers werken gedurende de cursus aan opdrachten in hun eigen professionele praktijk.

Werkwijze

De cursus wordt aangeboden in de vorm van ‘blended learning’ in een groep van maximaal acht deelnemers. Er zijn twee face-to-face bijeenkomsten. Daarnaast staat zelfstandig en samenwerkend online leren centraal. De groep wordt intensief begeleid door een ervaren e-coach.

 

Voor wie is de training?

De training richt zich op docenten in het mbo of hbo, maar is ook geschikt voor beleidsmedewerkers en onderwijskundigen, werkzaam in het mbo of hbo. Deelnemers aan de training dienen gemiddeld ict-vaardig te zijn en te beschikken over een eigen device (laptop of tablet) met een snelle internetverbinding. U werkt met een concrete doelgroep waarbij u het geleerde kunt toepassen of wilt gaan toepassen.

Duur van de training

De doorlooptijd van de cursus is 12 weken. De studiebelasting is ongeveer 32 uur (4 uur per module plus twee bijeenkomsten). De cursus begint en eindigt met een face-to-face bijeenkomst met de groep en de trainer. De rest van de cursus wordt online aangeboden. 

Kosten

€ 1450,= per persoon (btw-vrij). Bij meerdere deelnemers van één instelling kan een ‘in company’ prijs worden afgesproken.

Nazorg

Aan het einde van de training vindt er een eindevaluatie plaats. Deze wordt met de opdrachtgever besproken. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Registerleraar

Deze cursus zal ter validatie worden aangeboden bij Registerleraar.nl

Cursusgegevens


Duur
10 - 12 weken

Mogelijkheden:
Helemaal online met individuele begeleiding
Blended: online begeleiding en workshops
Maatwerk

Doelgroep:
Docenten MBO
Docenten HBO / WO
Beleidsmedewerkers

Inclusief:
Toegang tot rijke digitale leeromgeving
Individuele feedback

Resultaat:
Online begeleiden direct in de praktijk toepassen