Leerplatform voor modern blended onderwijs

ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden

Teach what you preach

Onze cursussen zijn blended en online te volgen. Beide varianten worden intensief begeleid door een ervaren trainer.

Didactiek centraal

Great learning needs great design! Ga terug naar de tekentafel en maak met onze hulp een fris, modern, blended (her-)ontwerp van je onderwijs.

Experimenteer!

Experimenteer op basis van een goed ontwerp. Je kunt meer bereiken dan je denkt, daag jezelf uit om verder te gaan dan aanpassen!

Effectief gebruik ICT

Laat ICT voor je te werken in het onderwijs. Goed gebruik van ICT bij ontwerpen en begeleiden heeft meerwaarde.

Docent onmisbaar

Voor goed onderwijs is een docent onmisbaar, zeker ook bij blended en online onderwijs!

Cursus Designing Blended Learning

Internettechnologie biedt nieuwe mogelijkheden om studenten te motiveren en het onderwijs effectiever en efficiënter te maken. Delen van het onderwijs kunt u online realiseren.
Maar welke delen? En hoe zorgt u voor goede aansluiting tussen online onderwijs en contact onderwijs? Met hulp van ons doordachte ontwerpmodel geeft u antwoord op deze vragen. Goede didactiek is de basis voor het ontwerp van uw blended learning leertraject.

 

Cursus Begeleiden van online leren 

Online leren en blended leren bieden nieuwe mogelijkheden om studenten te motiveren en het onderwijs beter en effectiever te maken. Bij online en blended leren is goede online begeleiding essentieel voor een goed leerresultaat.
In deze cursus leert u hoe u op de juiste manier en met de juiste tools deze begeleiding kunt vormgeven.

 

Verdiepingscursus Differentiatie en maatwerk 

Lerenden verschillen in ingangsniveau, interesses en motivatie, aanleg en cognitieve mogelijkheden. Differentiëren is hierbij kunnen omgaan met verschillen tussen lerenden op een proactieve, positieve en planmatige manier, om te komen tot een verhoogde motivatie, welbevinden, leerwinst en/of leerefficiëntie.
Leertechnologie geeft ons hiervoor goede mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen van verschillende leerpaden en opslaan en monitoren van leerresultaten.